درباره

تبلیغات اینترنتی

راهکارهای خلاقانه رسانو یک مجموعه کامل و خلاق در زمینه ارایه خدمات دیجیتال در ایران است. رسانو از جوانان با استعدادی تشکیل شده است که سال‌ها در زمینه طراحی، فناوری اطلاعات، تبلیغات و بازاریابی فعال هستند. رسانو با داشتن این استعدادها جهت ارایه بهترین راهکارهای خلاقانه سعی در کمک به کسب کارها دارد.

هدف رسانو ایجاد بستری برای کسب و کارهاست تا به بهترین شکل پیغام خود را به مخاطبان برسانند و دغدغه ای در زمینه طراحی، برنامه نویسی، تبلیغات و بازاریابی نداشته باشند و تمرکزشان بر روی اجرای فرآیندهای اصلی کسب و کارشان باشد ما کمک می‌کنیم تا از لحاظ بصری زیبا و حرفه ای دیده شوید. ما کمک می‌کنیم مخاطب با کسب و کار شما ارتباط خوبی برقرار کند، ما کمک می‌کنیم رشد کسب و کارتان را بهبود بدهید.